Inzage medisch dossier middels het LSP

U kunt via de site www.ikgeeftoestemming.nl  (met behulp van uw DigiD) aangeven of u akkoord gaat met het uitwisselen van belangrijke medische gegevens uit uw dossier met de HuisArtsenPost Midden-Holland via het LSP (Landelijk Schakel Punt).

In tegenstelling tot eerdere berichten via de media gaat het hier dus niet om een landelijke uitwisseling van informatie maar wordt het alleen gebruikt voor regionale uitwisseling.

Mocht het via bovengenoemde site niet lukken dan kunt u onderstaand formulier downloaden, invullen en op de praktijk inleveren. Dan melden wij u aan. Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen.

  Toestemmingsformulier