NoodHAP

Alleen voor mensen met luchtwegklachten

Vanaf vrijdag 20 maart worden mensen met luchtwegklachten beoordeeld op de NoodHAP.

Ook mensen met andere klachten die beoordeeld moeten worden, bijvoorbeeld ernstige rugpijn, huidafwijkingen of andere klachten moeten in het geval van bijkomende luchtwegklachten naar deze locatie.

Wat betekent dit voor u, als u luchtwegklachten heeft? 

  • Allereerst geldt nog steeds: ga niet naar de huisartsenpraktijk toe. 
  • Bel uw huisarts, maar alleen als het echt nodig is. 
  • De assistente staat u te woord. 
  • Als er mogelijk een beoordeling nodig is dan bepaalt uw huisarts dat in een telefonisch consult. 
  • Vervolgens wordt er door uw huisarts een afspraak gemaakt met de NoodHAP
  • U kunt dus niet zonder afspraak naar de NoodHAP. 
  • Als er een visite nodig is dan overlegt uw huisarts met de NoodHAP.   

Als u een ander gezondheidsprobleem heeft, maar óók luchtwegklachten: ook dan kan uw huisarts beslissen dat u op de NoodHAP beoordeeld wordt.   

Moet u bloedprikken en heeft u luchtwegklachten: dan kunt u wél zonder afspraak op de NoodHAP terecht, tussen 8 en 17 uur.   

Moet u een Röntgenfoto laten maken in het ziekenhuis en heeft u ook luchtwegklachten: dan belt u de Radiologieafdeling in het Groene Hart Ziekenhuis (0182-505050) en komt u naar de NoodHAP op het afgesproken tijdstip.   

Buiten kantooruren belt u net als anders de Huisartsenpost Midden-Holland (0182-322488). Maar ook hier geldt: alleen als het echt spoed is.