Opnemen van gesprek met zorgverlener

Zoals u heeft kunnen lezen in het nieuws komt het opnemen van een gesprek met de huisarts steeds vaker voor, bijvoorbeeld met de telefoon. Mensen luisteren de gesprekken dan later  alleen, met naasten of een andere zorgverlener terug om te horen of ze nog iets gemist hebben of toch nog vragen hebben. Deze gesprekken mogen volgens de wet niet openbaar gemaakt worden, door bijvoorbeeld te plaatsen op social media, zonder toestemming van de arts.

Voor het opnemen van beeldmateriaal gelden strengere regels, zo moet u voor beeldopnames altijd toestemming vragen (in tegenstelling tot geluidsopnames).

Wij zouden het wel op prijs stellen als u van te voren meldt dat u het gesprek wilt opnemen.

zie ook deze flyer