Privacyreglement

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

  Privacyreglement

Als patiënt heeft u het recht om uw dossier in te zien, een uitdraai te vragen en een verzoek te doen om bepaalde gegevens uit uw dossier te verwijderen. Uw verzoek kunt u aanvragen middels onderstaand formulier dan zal dit met uw huisarts worden besproken.

 Aanvraag inzage dossier