Praktijkvergadering 23 sept 2020

Hieronder zien jullie de opbrengsten van de enquete (pdf). Per onderwerp staan er opmerkingen, suggesties, redenen etc... Ze staan er kort en bondig.

Het plan voor vanavond is om alleen de onderwerpen "Werkdruk" en "Agendaplanning" door te nemen. De bedoeling is om er per groep 5 punten uit te halen die of:

  • vaak genoemd worden 
  • een goede oplossingsrichting zijn
  • opvallend zijn
  • inspirerend zijn
  • om toelichting vragen
  • etc...

Aan het eind verzamelen we van alle groepen de opbrengst en gaat een commissie (huisarts, assistente, poh) er meer aan de slag. Over een maand wordt dan een eerste opzet gepresenteerd hoe het verbeterd kan worden. Succes!

Uitkomst enquete